Jak moc pomáhají plně elektrické lisy?

Jak moc pomáhají plně elektrické lisy?

Zvýšené produktivity lze dosáhnout i ekologicky. Položme si otázku: Proč dnes zakázky na vstřikování vyhrávají firmy vybavené plně elektrickými vstřikolisy?

Lisovny se dnes dělí na dvě skupiny:

  1. ti, co si plně elektrický stroj vyzkoušeli a nic jiného už nechtějí;
  2. ti druzí.

Spotřeba elektrické energie je aktuálně velmi diskutovaným tématem. Rozhodně platí, že elektrické vstřikolisy šetří energii, a to velmi výrazně. Ovšem často se zapomíná na to, že kvalitní elektrický vstřikolis šetří na více frontách najednou. 

Máte-li dostatečně robustní, plně elektrický vstřikolis, můžete provádět doslova kouzla s cyklovými časy. Jak vidíme na následující případové studii, nasazením elektrického lisu JSW se doba cyklu zkrátila o 27 %. 

                                                  

Jak tuto úsporu vyjádříme finančně?

Vezměme si typický příklad: Lisovna má 10 forem, přičemž na každou z nich je objednávka na 100 000 dílů; vstřikování probíhá na jednom stroji. Plánovaný objem výroby činí 500 000 dílů ročně. Uvažujeme průměrnou dobu cyklu 40,5 vteřiny.

Jednoduchým výpočtem zjistíme, že pro výrobu 500 000 výstřiků na běžném vstřikovacím stroji budeme potřebovat 5 625 hodin, což představuje 234 dní třísměnného provozu. Tento údaj však zahrnuje pouze čistý výrobní čas a nikoliv dobu potřebnou na výměnu forem. Má-li rok 251 pracovních dní, pak se stroj pohybuje na hranici své kapacity.

Nyní zkusme provést stejný výpočet pro vstřikovací stroje JSW. Jak vidíme na přehledném grafu, doba cyklu se zkrátí o 27 %, ze 40,5 vteřiny  na 29,5 vteřiny.

Při použití lisu JSW tedy výroba stejného počtu výlisků trvá 4 097 výrobních hodin, což je 170 dní třísměnného provozu.

Změna vstřikovacího stroje nám tedy v tomto případě zajistila dostatečnou výrobní kapacitu, a to včetně rezervy pro nenadálé případy.

 

standardní technologie

vstřikolis JSW
(JSW 650AD, zavírací síla 650 tun)

počet dílů

500 000

500 000

počet výrobních hodin

5 625

4 097

počet dní

234

170

úspora

           -           

64 dní

 

Finanční úsporu si spočítáte podle následujícího vzorce: Vaše cena za hodinu stroje x 1 653 (uspořených hodin výroby) = ……… Kč '

Dejte nám prosím vědět, kolik Vám to vyšlo.