Odvzdušnění dutin

Slabé odvzdušnění formy může významně ovlivnit kvalitu výroby a dramaticky snížit rentabilitu a životnost formy. Nízká kvalita výroby se projeví i na estetických a funkčních vlastnostech výlisku. Při špatném odvzdušnění vznikají nekvalitní díly a je ohrožena i samotná forma, protože zachycené plyny mohou při vysokých teplotách naleptávat ocel. Vhodné odvzdušnění formy je proto velmi důležité. Stejně nezbytná je však i údržba. Během provozu dochází ke znečištění odvzdušňovacích kanálků a po určité době činnosti i k jejich ucpávání. Čištěním odvzdušňovacích kanálků se obecně zajišťuje stálá kvalita vyrobených dílů a ochrana formy.