Plnění dutiny formy

Naplnění dutiny plastem je podstatný krok k vytvoření plastového dílu. Správný konstruktér se již ve fázi návrhu důsledně zamýšlí nad ekonomikou a ekologií výroby. Správná volba plnění podstatně ovlivňuje čas výrobního cyklu a velikost zbytku (odpadu) pak ovlivňuje cenu výrobku.

Existují dva základní způsoby plnění dutiny a jeden odvozený. Přímé (bezodpadové) pomocí horkých vtoků. Nebo plnění se zbytkem po vtoku (a tedy s odpadem) přes studený kanál. Tato verze se vyplatí poze u velmi malého počtu kusů. A pak samozřejmě kombinace těchto dvou možností.

Díky vytvoření ekonomicky zvýhodněné varianty ELS a VS řady horkých trysek, se posunula hranice výhodnosti použití horkých systémů směrem k menšímu množství výstřiků.

Pokud je nutné, nebo ekonomicky výhodné plnění přes studený kanál, pak Vás jistě zaujme mechanický přepínač vtoku do dutin, včetně odchlazení. 

Přehledné informace o horkých systémech Thermoplay

Nabízené řešení:

Přes studenou vtokovou vložku s odchlazeným přepínačem dutin. Singl horké trysky, pro náhradu vtokového kůlu. Sestavy horkých trysek ve standardním nebo speciálním provedení. Horké půlky forem - HotHalf. Sendvičové (etážové) formy.

Nejste si jisti? Poptejte nás.