Návrh a řešení vtokových soustav


Kniha je českým překladem publikace amerického autora Johna P. Beaumonta, prezidenta společnosti Beaumont Technologies, Inc. Jedná se o publikaci z oboru vstřikování plastů, jejímž hlavním tématem je osvětlení chování taveniny při plnění tvarových dutin vstřikovacích forem polymerní taveninou.

Co díky knize získáte?

názorné vysvětlení příčin nerovnováhy ve vtokové soustavě spolu s možnými řešeními
rozsáhlého průvodce řešením potíží při vstřikování s komentáři českých odborníků
unikátní know-how, které vás posune o krok před konkurenci
-  srozumitelný výklad v českém jazyce
-  
řadu názorných příkladů, do kterých si můžete dosadit vlastní hodnoty
- představení systému MeltFlipper pro řešení nerovnováhy ve vtokové soustavě a možnost využití tohoto systému ve vlastní aplikaci

 

„Dovolím si konstatovat, že předložený překlad knihy bude velkým přínosem do odborné knihovny každého pracovníka, který si klade za cíl přispívat svojí činností k výrobě výstřiků z termoplastů s definovanou zákaznickou jakostí. Přínosem do odborné knihovny nemám na mysli, že kniha bude ležet na poličce a příslušný pracovník i jeho nadřízení budou mít dobrý pocit, že pro výrobu učinili plusový počin, ale že kniha bude osahaná používáním a závěry v ní uvedené budou ve výrobní praxi aplikovány.“

 - Lubomír Zeman -

 
Publikaci si můžete zakoupit za cenu 3 950 Kč. Objednávky na knihu přijímáme na adrese lavickova@jansvoboda.cz

VIDEO: Křest knihy 
VIDEO: Představení knihy na konferenci FORMY a PLASTY 2022

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Kontaktujte nás