Případová studie odvzdušnění č. 2: Pohledový díl routeru

Případová studie odvzdušnění č. 2: Pohledový díl routeru 

Špatné odvzdušnění způsobuje jak vady výstřiků, tak i prodloužení intervalů údržby, protože chemické reakce plynu uzavřeného v dutině poškozují ocel formy. Pravidelným čištěním odvzdušnění se docílí kvalitních dílů a zabrání se zadírání pohyblivých částí. Následující případová studie rozebírá výrobu pohledového dílu routeru. Vzhledem k tvaru dílu forma obsahovala mnoho pohyblivých částí a byla zde nutná údržba každých 8 hodin. 

Charakteristika výroby 

Hlavní komplikace při výrobě

  • Přetoky do mezer mezi vložkami
  • Rozměry
  • Zadírání
  • Mechanické poškozování formy 

 

Výroba s ECOVENT

Ecovent byl aplikován na studený kanál (dvě pozice) pro lepší odvod vzduchu. Srovnání údržby bylo provedeno po 25 000 zdvizích. Díky Ecovent se interval údržby prodloužil z původních cca 8 hodin na 24 hodin.

Výsledek:

Díky prodloužení kontinuálního provozu formy výrobce ušetřil investici do nové (duplicitní) fomy a hlavně investici do nového lisu.

Návratnost: okamžitá

Ventil Ecovent si můžete pořídit zde.