Případová studie odvzdušnění č. 3: Nasazením SGD ventilu ke zlepšení kvality výstřiku

Případová studie odvzdušnění č. 3: Nasazením SGD ventilu ke zlepšení kvality výstřiku

Předkládáme vám případovou studii provedenou ve firmě Plast Form Service IM s.r.o (hodnotitel ing. Lubomír Zeman). Součástí projektu  zaměřeného na produkci certifikovaných ochranných polomasek CARDAM byla výroba těsnění. Klient se potýkal s nízkou produktivitou v důsledku špatného odvzdušnění. Díky nasazení SGD ventilu se významně zvýšila produktivita výroby a výrazně klesla zmetkovitost. 

Vstřikovaným materiálem byl TPE.

Shrnutí technologických zásahů

  • Zvýšení vstřikovací rychlosti o 500 % z původně profilované rychlosti 10 a 20 na konstatní rychlost o hodnotě 55 

  • Snížení vstřikovacího tlaku o 30 % ze 120 barů na 85 barů 
  • Zkrácení výrobního cyklu o 16 s

Srovnejte barvu při použití původní a nové technologie; odlišné namáhání materiálu na barvě zřejmé.

 

 

Před použitím SGD ventilu:

 

Po použití SGD ventilu:

 

Podle slov klienta odvzdušnění výrazně přispělo k optimálnímu plnění dutin a k minimalizaci studených spojů.

Celková finanční úspora: 25EUR/hod * 888hodin = 22 200 EUR

SGD ventil může pomoci i vám!
Pořiďte si jej zde.