(Nejen) psychopatické formy a biodegradabilní plasty: Ohlédnutí za konferencí FORMY a PLASTY 2023

(Nejen) psychopatické formy a biodegradabilní plasty: Ohlédnutí za konferencí FORMY a PLASTY 2023

Letošní 12. ročník mezinárodní konference FORMY a PLASTY, který proběhl již tradičně v příjemných a moderně vybavených přednáškových prostorách hotelu Maximus Resort na brněnské přehradě, se nadmíru vydařil; podle slov účastníků dokonce překonal všechny předešlé ročníky. Nové informace, nové kontakty – přesně to naši klienti od konference očekávají a nás velice těší, že se nám tato očekávání daří nejen naplňovat, ale i přinést něco navíc.

     

 Obr.1: Přísálí nabízelo řadu zajímavých expozic, kde mohli účastníci čerpat informace.     Obr. 2: Konferenční prostory byly každou přednášku nabité. 

Účastníky čekalo 12 odborných a precizně připravených přednášek, kterých se kromě pořadatelské firmy JAN SVOBODA s.r.o. zhostily české společnosti JSW Machines s.r.o., Tanitech s.r.o., technology-support s.r.o., PROGRESIO, s.r.o., CARDAM s.r.o., MAG Centrum s.r.o., SFS Group CZ s.r.o., MachineLOG IT s.r.o., Plasty Gabriel s.r.o., ze zahraničních pak THERMOPLAY S. p. A., FISA Italia Srl a také Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislavě.

Konferenci otevírala přednáška Jana Svobody ml. s poněkud záhadným, avšak velmi trefným názvem „Psychopatické formy“, která se zaměřovala na důležitost identifikace možných výrobních potíží již ve fázi návrhu formy. Paralela mezi nekorektním vývojem formy a narušeným vývojem psychopatické osobnosti v oblasti psychologie posluchače zaujala a jistě posloužila k lepšímu uchopení a zapamatování stěžejní myšlenky.

    

Obr. 3: Riccardo Strizzi ze společnosti FISA představil ultrazvukové čisticí stroje.               Obr. 4: Pro cizojazyčné přednášky bylo zajištěno tlumočení. 

 

V průběhu přednášek mohli účastníci konference klást přednášejícím dotazy, čehož mnozí rádi využili, stejně jako možnosti si během přestávek prohlédnout technické expozice v přísálí. Zde bylo možné načerpat informace, na které již vzhledem k nabitému programu nebyl prostor během samotných přednášek. Přednášky budeme postupně uveřejňovat na našem youtube kanále - JAN SVOBODA s.r.o., kde se můžete vrátit i k přednáškám z minulých ročníků konference. Pokud chcete, aby vám neunikla nejnovější videa, přidejte si náš vzdělávací kanál na youtube do oblíbených a nechejte se upozornit při přidání videa.

Vskutku velký ohlas vzbudila přednáška profesora Pavla Alexyho ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě, který posluchačům představil plně rozložitelný materiál NonOilen, vyrobený ze směsi kyseliny polymléčné (PLA) a polyhydroxybutyrátu (PHB). Ekologická stránka využívání plastů je celosvětově stále diskutovanějším tématem, a to především v důsledku omezených možností jejich recyklace. Materiál, který se na konci svého životního cyklu rozloží na biomasu, vodu a oxid uhličitý při likvidaci bioodpadu, je proto vítanou alternativou standardních polymerů, při jejichž rozpadu vznikají ekologicky rizikové mikroplasty. Přednáška pana profesora Alexyho při hodnocení účastníků právem obdržela téměř deset bodů z deseti.

 

    

Obr. 5: Pan profesor Alexy ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě.                         Obr. 6: Přednáška o plně rozložitelném plastu vzbudila velký zájem. 

 

    

 Obr. 7: Pan profesor Zeman (v šedém saku), pod jehož záštitou se konference                Obr. 8: Aleš Ausperger z firmy Tanitech 
v minulých letech konala, si nechtěl nechat ujít ani letošní ročník. 

 

    

 Obr. 9 a 10: Konference se nesla v příjemně uvolněném duchu.                 

 

Děkujeme všem přednášejícím i účastníkům letošního ročníku, díky nimž se laťku konference FORMY a PLASTY podařilo zvednout zase o trochu výš.

Ještě nemáte naši publikaci Návrh a řešení vtokových soustav? Jedná se o první publikaci v českém jazyce, která podrobně vysvětluje důležitost rozvodného systému při vstřikování plastů. Český překlad obsahuje rozsáhlý poznámkový aparát s doplňujícími informacemi, vytvořený ve spolupráci s autory anglického originálu i s předními českými odborníky v oblasti vstřikování plastů.

Knížek je omezený počet a rychle mizí ze skladu, s nákupem proto neotálejte a napište si o svoji knížku na adresu lavickova@jansvoboda.cz.