Rámy forem, sloupky a pouzdra

Rám formy je základ. Bez dobrého rámu není možné vyrobit plastový díl. Kvalita této části formy ovlivňuje ekonomiku provozu po celou dobu životnosti formy. Plnění formy můžete změnit. Vyhazovače opravit nebo vyměnit. Chlazení je možné optimalizovat. 

Rám formy je neměnný. Kvalitu rámu určuje použitá ocel, způsob obrábění a přesnost výroby - tolerance.
Kvalitu rámu neurčuje ani nízká cena, ani rychlost dodání.

Pachuť nekvalitních dílů zůstává dlouho poté, co vyprchala sladká chuť nízké ceny.

Sloupky a pouzdra jsou významně nmáhané prvky forem na plasty. Důležitý je zde materiál, povrchová úprava a tolerance výroby. Příliš volné, nebo naopak příliš malé tolerance mohou znehodnotit práci kontruktéra a nástrojařského týmu. 

POZOR! Sloupky a pouzdra nejsou totéž co středění formy. Středění formy je samostatná kapitola.