Almo (automatické ořezávání studeného kanálu)

 

Produkty Almo zajišťují estetické a opakovatelné oddělení studeného vtokového kanálu od výlisku. Výhodou je výrazné omezení smykového namáhání materiálu a také snížení zbytkového napětí a deformace. Uživatel ocení i snadnou zástavbu. Na přání lze dodat i jiné varianty, než jsou uvedeny níže. 

Při otevírání formy se ořezávací kolík vysunuje a řezná hrana se postupně dostává do záběru. Materiál je odříznut - NIKOLIV odstřihnut. Při běžném střihu dochází k překročení meze pevnosti, kdy se materiál utrhne a zanechává neestetické stopy.

Článek o automatickém oddělování studeného kanálu si můžete přečíst zde

 

 

Načítání produktů...