Průměr 5, 6, 8, 10, 12

Bez nastavení výšky, průměr 5, 6, 8, 10, 12

Charakteristika


Instalace a výměna

Fixační díl zašroubujte proti směru hodinových ručiček. Pro vyjmutí otočte díle nejdříve proti směru hodinových ručiček.

 


Objednací kód


Nabídka

Typ Označení Objednací kód
 obrázek Měsíc + Rok OHV 5 / 1-12 / ..(Rok)
OHV 6 / 1-12 / ..(Rok)
OHV 8 / 1-12 / ..(Rok)
OHV 10 / 1-12 / ..(Rok)
OHV 12 / 1-12 / ..(Rok)
  Měsíc OHV 5 / 1-12 
OHV 6 / 1-12 
OHV 8 / 1-12 
OHV 10 / 1-12 
OHV 12 / 1-12
  6 let (Rok + 5) OHV 5 /..(Rok)
OHV 6 /..(Rok)
OHV 8 /..(Rok)
OHV 10 /..(Rok)
OHV 12 /..(Rok)
  12 let (Rok + 11) OHV 5 /..(Rok) + 11
OHV 6 /..(Rok) + 11
OHV 8 /..(Rok) + 11 
OHV 10 /..(Rok) + 11
OHV 12 /..(Rok) + 11
  SET1
Týdenní a Roční set
OHV 5 / SET1 /..(Rok)
OHV 6 / SET1 /..(Rok)
OHV 8 / SET1 /..(Rok)
OHV 10 / SET1 /..(Rok)
OHV 12 / SET1 /..(Rok)
  SET2
Datumový set
OHV 5 / SET2 /..(Rok)
OHV 6 / SET2 /..(Rok)
OHV 8 / SET2 /..(Rok)
OHV 10 / SET2 /..(Rok)
OHV 12 / SET2 /..(Rok)
  SET3
Datumový set 
s proměnným měsícem
OHV 5 / SET3 /..(Rok)
OHV 6 / SET3 /..(Rok)
OHV 8 / SET3 /..(Rok)
OHV 10 / SET3 /..(Rok)
OHV 12 / SET3 /..(Rok)
  Římské číslice I-III OHV 5 / 1-3
OHV 6 / 1-3
OHV 8 / 1-3
OHV 10 / 1-3
OHV 12 / 1-3
  Čtvrtletí + Rok OHV 5 / 1-4 /..(Rok)
OHV 6 / 1-4 /..(Rok)
OHV 8 / 1-4 /..(Rok)
OHV 10 / 1-4 /..(Rok)
OHV 12 / 1-4 /..(Rok)
  Písmena A-M OHV 5 / A-M
OHV 6 / A-M
OHV 8 / A-M
OHV 10 / A-M
OHV 12 / A-M
  Písmena N-Z OHV 5 / N-Z
OHV 6 / N-Z
OHV 8 / N-Z
OHV 10 / N-Z
OHV 12 / N-Z
  Text dle objednávky OHV 5 /..(gew. Gravur)
OHV 6 /..(gew. Gravur)
OHV 8 /..(gew. Gravur)
OHV 10 /..(gew. Gravur)
OHV 12 /..(gew. Gravur)
  Dny OHV 5 / 1-31*
OHV 6 / 1-31*
OHV 8 / 1-31
OHV 10 / 1-31
OHV 12 / 1-31
  Čistá OHV 5 
OHV 6 
OHV 8 
OHV 10 
OHV 12
  Šipka - Rok OHVE 5 /..(Rok)
OHVE 6 /..(Rok)
OHVE 8 /..(Rok)
OHVE 10 /..(Rok)
OHVE 12 /..(Rok)
  Šipka OHVE 5 
OHVE 6 
OHVE 8 
OHVE 10 
OHVE 12
  Číslice / Písmena OHVE 5 /..(gew. Gravur)
OHVE 6 /..(gew. Gravur)
OHVE 8 /..(gew. Gravur)
OHVE 10 /..(gew. Gravur)
OHVE 12 /..(gew. Gravur)