Odformování bočních tvarů

Plastové díly jsou dnes tvarově velmi složité. Komplexnost tvaru plastového dílu je dána širokou paletou možností odforomování, které dovoluje vyrobit i složité tvary, jenž by jinou technologií nebylo možné vyrobit nebo by jejich výroba byla podstatně dražší.

Obecně se dá odformování bočních tvarů rozdělit na dvě kategorie dle způsobu pohybu.

1) Řízené boční pohyby. Tedy hydraulické nebo elektrické válce. Výhodou tohoto způsobu odfomování je nezávislý pohon a boční tvary mohou být odfomovány kdykoliv během otevírání formy. Osa pohybu může být umístěna libovolně vzhledem k dělící rovině formy. Velkou výhodou je možnost načasovat a řídit rychlost odformování. Zároveň tyto prvky umožňují i velmi dlouhé pohyby (až v řádech stovek milimetrů). Většinou se umísťují mimo obrys formy a tím zmenšují formu pro nasazení na menší (a ekonomicky výhodnější) lisy. Obecně platí, že pro delší pohyby je hydraulický válec efektivnější a ekonomičtější varianta. Pomocí výkyvného uchycení umožňují válce tahat jádro po elipsoidní nebo kruhové dráze.

2) Neřízené boční pohyby. Zde se jedná o mechanicky ovládaná jádra. Tyto pohyby mají mechanicky definovaný čas a délku pohybu odformování. Základní ovládací prvek je vždy umístěn kolmo na dělící rovinu formy. Pohyby mohou být ovládány přes šikmý kolík tahající pohyblivou čelist (šíbr). Moderní, ekonomičtější způsob je odpruženým elementem, který vyosí tvarovou část mimo plastový díl a umožní vyjmutí plastu z dutiny. Odpružené vyhazovače nebo vyhazovače šikmé, se třemi stupni volnosti, výrazně zkracují cyklové časy.

Odformování pomocí šikmých kolíků zvětšuje velikost formy a prodlužuje cyklové časy. Výhodou je naopak mechanická jednoduchost. K posunu čelisti stačí pouze pohyb při otevírání a zavírání formy. Není vyžadován externí zdroj pohybové energie.

Speciální odformování: Speciální kategorií je vnitřní odformování závitů (collapsible core), vnější odpružené odformování pro vnější závity a prolisové tvary. Tyto speciální aplikace jsou ve většině případů určeny pro rotační díly.