Středění forem

 

Středění v produktové řadě Z je navrženo pro intenzivní a bezchybné nasazení při běžné výrobě i výkonových zkouškách.
Pevnost našich produktů vychází nejen z kvality a opracování použitého materiálu, ale také z přesných simulací provozní geometrie, usazování částeček hmoty a rozvádění maziva po pracovních plochách.

Podrobnější informace o středicích prvcích řady Z naleznete zde, podrobnosti o firmě Progressive Components zde a informace z nezávislých testů zde