Efektivní provoz a chlazení forem

Progresivní kontrola a řízení chlazení pomáhá využít potenciál dobře navrženého a vyrobeného chladícícho labyrintu. Požadavky na moderní systémy řízení chlazení jsou jednoduché. Základ je kvalitní rozvaděč s dlouhou trvanlivostí, umožňující jednoduché a přehledné napojení kontrolních a řídících mechanismů.

Od jednoduché kontroly průtoku se lisovny dostávají na ekonomicky výhodnější kontrolu s indikací laminar/turbulent chladícího média. Měřit laminar/turbulent proudění je možné pomocí mechanického nebo elektronického měřidla. Eletronické měřidlo může být napojeno do stroje, jako další kontrolní bod kvality procesu.

Chladící labyrint je potřeba udržovat čistý a proto je před rozvaděč předřazován magnetický odlučovač nečistot a vysoušecí SWAP ventil pro odpojování suchých forem. Po sundání formy z lisu je potřeba pročistit chlazení pomocí inhibované kyseliny, aby se zamezilo usazování vodního kamene a tím prodloužení celého výrobního cyklu.

Před nasazením na stroj je nutné formu dynamicky otestovat na těsnost, aby se předešlo finančním ztrátám vlivem úniku chladícího média a následných oprav.

Pro pravidelné čištění chladicích kanálů můžete použít jednotku CDC