Proč používat válce VEGA?

Jaké jsou požadované základní charakteristiky hydraulických válců, aby bylo výhodné jejich použití ve vstřikovacích formách na plasty? Jaká inovační řešení se nabízejí použitím moderních technologií v hydraulice? Tyto a další otázky jsou základním tématem, které chceme přiblížit v tomto příspěvku, který má v úmyslu vybavit široký souhrn dnešní situace na trhu.

Ing. Aldo Formenti, technik specializovaný na aplikace hydrauliky s více než 22 letou praxí v oboru, se zabýval v uplynulých deseti letech speciálně konstrukcí hydraulických válců, které raději definuje jako "inteligentní" pro jejich technické vlastnosti. Při realizaci tohoto programu, který je kompletně inovovaný a velmi ambiciozní, měl na paměti různé faktory, které ji objektivně ovlivňují: tlakteplotamechanikakontrola polohy a konstruktér.


  • Tlak

   Je mimo diskusi, že jakýkoliv hydraulický válec by měl zamezit pokud možno co nejdéle vnějšímu úniku oleje, ale pokud je to doprovázeno částečně nepřátelským prostředím v případě vysokých teplot, intenzivními cykly, velkým zatížením, stává se vysoká spolehlivost v čase skutečnou výzvou. Tento problém byl vyřešen standardními těsněními z PTFE+ BRONZU, která propůjčují mechanickým prvkům s nízkou drsností povrchu, jež je provázejí, vysokou kluznost s nízkým třením. Jedna ze základních charakteristik těchto těsnění je nepřítomnost jevu STICK-SLIP (přilepení-proklouznutí), který vyvolává rychlé zestárnutí normálních gumových těsnění, pokud zůstanou po určitou dobu ve válci bez použití. Zatímco pokud jsou doprovázeny O-kroužkem z VITONU, mohou odolávat až do teploty 220 °C. Naopak pro ochranu kovových částí, které se pohybují, byla vložena dovnitř pouzdra vedení pístnice a na písty řada segmentů ve fenolové pryskyřici, které významně snižují tření během činnosti. Aby se zaručila absolutní těsnost v nejcitlivějším bodě válce - spojení pouzdra s pístnicí, kromě stíracího kroužku byla vložena ještě dvě těsnění. První zachytí náraz tlaku, druhé zachytí případný únik z prvního. Stírací kroužek má za úkol zabránit tomu, aby vnější nečistoty, které ulpí na pístnici, jakýmkoliv způsobem poškodily těsnění. Tlumící prvky na konci zdvihu chrání pohybující se části od případného poškození vyvolaného setrvačností náhlého zastavení ve vysoké rychlosti. 


  • Teplota

   Odolnost válců VEGA proti vysokým teplotám je velmi důležitá, neboť mohou být vybaveny magnetickými sensory. Z těchto důvodů se předpokládají různé systémy chlazení kromě všech technických opatření popsaných v předešlém odstavci. 


  • Mechanika

   Bez jakýchkoliv pochybností velký rozsah různých druhů válců, od průměru 25 do průměru 125 mm, dává jistě širokou možnost použití, také ty nejfantastičtější, počínaje řadou válců V160C, které jsou zcela zaměnitelné podle podmínek norem ISO 6020/II nebo podle novější DIN 24 554. Nebo novější řada V240HT konstruovaná pro odolnost vůči náročnějším podmínkám použití. Pokud je k dispozici pouze minimální prostor, válec - blok V250CBM dává možnost maximálního využití v co nejomezenějším prostoru, obsahující různé typy připevnění, různé typy přívodu oleje, které jsou k dispozici na jednom a tomtéž tělese bez jakéhokoliv dalšího opracování, se zdvihem 20 nebo 50 mm. Nakonec s podobnými vlastnostmi jako tento model, ale se zdvihem až 500 mm byl zkonstruován typ V220CBL. Přirozeně u těchto posledních dvou typových řad je možné zapojení přívodního vedení oleje bez použití přípojek. 


  • Kontrola polohy

   Tato část projektu ing. Formentiho byla použita v hydraulických válcích VEGA, což bylo tím posledním bodem k dovršení pozice leadra mezi světovými výrobci hydraulických válců s kontrolou polohy. Toto bylo řešeno pomocí použití magnetických sensorů typu REED, ELETTRONICI NAMUR a EFFETTO HALL, atd., které dodávají, vhodně uloženy podél vložky válce, elektrické signály (zviditelněné zažehnutím LED diody), které mohou komunikovat s ovládacím panelem řízení, PLC, počítačem atd. Toto všechno bylo umožněno vložením PERMANENTNÍHO MAGNETU S VYSOKÝM VYZAŘOVÁNÍM do pístu a použitím různých druhů nemagnetických materiálů s dobrou odolností proti mechanickému namáhání pro vložky a těla válců. Tento systém, který se široce používá již dvacet let v pneumatických válcích, nebyl téměř nikdy zatím použit pro hydraulické válce z důvodů četných problémů, které přináší konstrukce a výroba. 


  • Konstruktér

   Vysoká kvalita konstrukce prováděná v CAD, průmyslové ztvárnění a některé další technické parametry (tepelné zpracování materiálů, lehkost, ovladatelnost, snadná aplikovatelnost, víceúčelovost atd.) činí z tohoto výrobku jedinečný druh.


Použití

Možná použití na vstřikovací formě mohou propůjčovat této poslední charakteristice naprosto odlišné možnosti, neboť mohou vytáhnout vstřikovaný dílec, pohybovat jakýmkoliv jádrem, být vloženy dovnitř lisovacího nástroje a zatím co plní svou práci, dodá vně elektrické signály potřebné k co nejkompletnější automatizaci spojené se strojem a vstřikováním.


Výhody

Výhody vyplývající z použití těchto válců na vstřikovacích formách jsou: ÚSPORA PROSTORU ODSTRANĚNÍM MECHANICKÝCH OVLADAČŮ SE VŠEMI TÁHLY A HŘEBENY, KONTROLA POHYBU V KAŽDÉM POLOZE ZDVIHU, MOŽNOST NAMONTOVAT NA TENTÝŽ VÁLEC NĚKOLIK SNÍMAČŮ, SPOLEHLIVOST SNÍMAČŮ, NEBOŤ NEPŮSOBÍ MECHANICKY, SNADNOST NASTAVENÍ SNÍMAČŮ, EKONOMICKÉ ÚSPORY.