Rozváděcí desky

Speciální rozváděcí desky, systémy s kabeláží a horké části forem

Díky zkušenostem s produkcí speciálních rozváděcích desek a aplikací vícenásobného vstřikování materiálu, sekvenčního vstřikování či vzduchových a hydraulických uzavíracích ventilů je společnost Thermoplay plně schopna reagovat na aktuální požadavky výroby systémů horkých vtoků pro řadu těch nejnáročnějších průmyslových odvětví. Systémy či systémové komponenty značky Thermoplay nacházejí uplatnění ve výrobě pro obory elektrotechniky, zdravotnictví, mikromechaniky, letecké techniky a také při produkci automobilů, obalových produktů, elektroniky, hraček či zařízení a doplňků pro domácnost.  

Dle požadavků zákazníka lze dodat speciální systémy horkých vtoků v rámci následující nabídky:

  1. Kanály (vtoky) jsou vsazeny do rozváděcí desky, resp. horké části formy, kterou lze zabudovat do základové matrice
  2. Kanály s elektronickou a hydraulickou instalací k přímému vsazení do formy bez jakékolivdalší kabeláže
  3. Speciální rozváděcí desky včetně trysek a příslušenství (např. vstřikovacích objímek),nevsazené do formy a bez kabeláže. V případě specifických požadavků na rozváděcí deskunení třeba brát v úvahu rozměry platné pro standardní desky. Pokud je však požadujete,doporučujeme Vám kontaktovat naše zákaznické oddělení nebo zástupce firmyThermoplay pro daný region. 

Standardní rozváděcí desky jedno-, dvoj-, čtyř-, šesti-, a osminásobné:

Firma Thermoplay plně využila poznatků z výroby tisíců rozváděcích desek při vývoji zcela nové série tohoto produktu. Díky inovaci výrobního postupu nyní můžeme plně zaručit nižší ceny a rychlé dodací lhůty. Nová řada standardních rozváděcích desek zahrnuje jedno-, dvoj-, čtyř-, šesti-, a osminásobné verze; nabídka obsahuje více než 50 standardních desek pro použití s tryskami rozdílných průměrů. Desky jsou navrženy tak, aby umožňovaly kombinaci s různými typy kanálů a použití všech průměrových variant trysek typu D nebo F.

V rozváděcích deskách jsou zabudovány topné články s prodlouženou životností, které zajišťují vyváženou distribuci tepla. Keramické konektory na vývodech topných článků umožňují snadné připojení ke zdroji energie a poskytují vynikající izolaci. Čidlo (popř. více čidel) v rozváděcí desce snímá a udržuje optimální teplotu protékajícího plastického materiálu. Parametry rozváděcích desek a jejich příslušenství jsou uvedeny v našem katalogu; lze proto snadno navrhnout formu a rychle zpracovat konkrétní projekt. Thermoplay také stále dodává rozváděcí desky pro “sendvičové” formy v úpravě dle požadaků zákazníka (dvoukomponentní nebo s vertikálním vstřikováním) a mnoho dalších provedení produktu na základě konkrétní objednávky.

Uvedená tloušťka rozváděcích desek platí pouze pro standardní provedení. Při výrobě upravených rozváděcích desek se používá jiný postup a jejich tloušťka se liší.


1 bod vstřiku


2 body vstřiku

 x (mm) 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
  260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 400 450 500

Standardní rozváděcí desku se dvěma nebo čtyřmi vstřikovacími body lze na přání speciálně upravit pro jiný typ trysky, resp. změnit rozteč vstřikovacích bodů. Základní rozměry upraveného produktu jsou shodné s parametry standardní desky.

Vzor: “Rozváděcí deska se dvěma vstřikovacími body a roztečí 187mm. Typ trysky F32” (úprava pro trysku)
Vzor
: “Rozváděcí deska se dvěma vstřikovacími body a roztečí 154mm. Typ trysky D22” (úprava pro rozteč)
Vzor
: “Rozváděcí deska se dvěma vstřikovacími body a roztečí 150mm. Typ trysky F32” (úprava pro rozteč a typ trysky)


4 body vstřiku

 x y (mm) 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
  260 270 280   300   320   340 350 360   380 400 450  
Standardní rozváděcí desku se dvěma nebo čtyřmi vstřikovacími body lze na přání speciálně upravit pro jiný typ trysky, resp. změnit rozteč vstřikovacích bodů. Základní rozměry upraveného produktu jsou shodné s parametry standardní desky.

Vzor: “Rozváděcí deska se čtyřmi vstřikovacími body a roztečí 187mm. Typ trysky F32” (úprava pro trysku)
Vzor
: “Rozváděcí deska se čtyřmi vstřikovacími body a roztečí 154mm. Typ trysky D22” (úprava pro rozteč)
Vzor
: “Rozváděcí deska se čtyřmi vstřikovacími body a roztečí 150mm. Typ trysky F32” (úprava pro rozteč a typ trysky)


6 bodů vstřiku

 

x (mm) 300 400 500 600
y (mm) 150 200 250 300

8 bodů vstřiku

x1 (mm) 100 150 200 250
x2 (mm) 300 450 600 750
y (mm) 100 150 200 250