Odformování vnějších tvarů EX-CAV

ExCav

ExCav

ExCav zabraňuje tahání vlasců, vzniku propadlin a vyčnívajících zbytků materiálu na výliscích. Díky tomuto patentovanému doplňku fromy se snižují nároky na výrobu a údržbu formy stejně jako na následnou úpravu výlisku.


Technické informace


3D modely

IGES STEP Parasolid

Ukázka použití


Animace

ExCav-Svoboda.swf