TTP 500: Multifunkční ultrazvuková leštička pro 100+1 povrchů

TTP500 výrazně usnadňuje opracování forem po navařování. Oproti manuálnímu leštění se čas na práci snižuje až o 80 %. Dále lze provádět EDM erodování tvarů bez nutnosti použít hloubičku a drátek.

Rychlejší, přesnější a stabilnější navařování s TTW900

Oproti modelům TTW510 a TTW800 poskytuje navařovačka TTW900 nejen větší variabilitu nastavení a stabilnější výkon při dlouhodobém použití, ale i rychlejší regulaci výkonu, preciznější navaření přídavných materiálů různých tlouštěk a větší homogenitu návaru.

A síla je provází: V270CG

Nová generace samoblokovacích válců VEGA nabízí delší životnost za nižší cenu. Do této generace patří i válce V270CG.

Jak moc pomáhají plně elektrické lisy?

Zvýšené produktivity lze dosáhnout i ekologicky. Položme si otázku: Proč dnes zakázky na vstřikování vyhrávají firmy vybavené plně elektrickými vstřikolisy?

Thermoplay 2020: O generaci lepší trysky

S hrdostí Vám představujeme o generaci lepší trysky Thermoplay. Trysky prošly testy u výrobce a také nejtěžším testem ze všech, a to testem reálného nasazení. Jsme rádi, že inovované trysky splnily vysoká očekávání našich klientů i nás samotných.

Chlazení v pohybu

Co mají společného Valentino Rossi a vstřikování plastů či lití hliníku? Na Velké ceně Estorilu 2006 skončil Valentino Rossi na druhém místě, a to o 0,002 sekundy. Tyto dvě tisíciny vteřiny rozhodly o tom, že přišel o titul světového šampiona. I na poli vstřikování plastů platí, že kratší čas (výrobního cyklu) vyhrává.

Případová studie odvzdušnění č. 2: Pohledový díl routeru

Špatné odvzdušnění způsobuje jak vady výstřiků, tak i prodloužení intervalů údržby, protože chemické reakce plynu uzavřeného v dutině poškozují ocel formy. Pravidelným čištěním odvzdušnění se docílí kvalitních dílů a zabrání se zadírání pohyblivých částí. Následující případová studie rozebírá výrobu pohledového dílu routeru. Vzhledem k tvaru dílu forma obsahovala mnoho pohyblivých částí a byla zde nutná údržba každých 8 hodin.

Případová studie odvzdušnění č.1: Hlavice radiátoru

Hlavici radiátoru bylo kvůli estetickým požadavkům nutné vstřikovat do strany. Vzhledem k průběhu plnění ovšem u tohoto výstřiku vzniká problém s uzavřeným vzduchem v horní (pohledové) části výstřiku. Tento vzduch, který je velmi obtížné odvést standardní cestou, vytváří na povrchu dílu spálená místa. Speciálně navržený ventil SGD zajistil optimální odvzdušnění dutiny a umožnil dosáhnout stabilně vysoké kvality výroby při vynikající době cyklu.

SGDE: stopy na vstřikovaném dílu

Podle velikosti zdvihu ventilu se na vstřikovaném dílu vytvoří malá stopa, definovaná výškou N. Pokud tloušťka vstřikovaného dílu umožňuje zdvihy 0,8 mm u ventilu SGD-6 a 1,5 mm u ventilu SGD-1415, stopa na dílu nevznikne. Tento malý přetok představuje bezpečností opatření, které zvedá těsnicí plochu a minimalizuje riziko zatečení plastu do ventilu. V nabídce máme i verzi bez přetoku. Nasazení tohoto ventilu konzultujte s techniky firmy SVOBODA.

Srovnání účinnosti různých typů odvzdušnění (Ecovent)

Předkládáme vám výsledky experimentu, který srovnává dobu odvedení vzduchu z injekční stříkačky (shodný objem vzduchu) při použití standardního odvzdušnění a systému Ecovent. Zatěžovací tělísko mělo v obou případech hmotnost 1 250 g. Při standardním odvzdušnění trval odvod vzduchu 183 vteřin, zatímco Ecovent dokázal odvzdušnit stejný objem při shodném zatížení za pouhých 1,66 vteřiny. To představuje nárůst efektivity o 99,09 %.

Přínos dynamických ventilů pro odvzdušnění formy

Dynamický odvzdušňovací ventil SGD představuje inovativní řešení pro eliminaci potíží spojených s nedostatečným odvzdušněním dutin (jedná se o tzv. „diesel efekt“). Ventil je založen na jednoduchém mechanickém principu, díky němuž může plyn uniknout z dutiny, zatímco úniku plastu brání automatické uzavření ventilu tlakem protékající taveniny.

Případová studie odvzdušnění č. 3: Nasazením SGD ventilu ke zlepšení kvality výstřiku

Předkládáme vám případovou studii provedenou ve firmě Plast Form Service IM s.r.o. Součástí projektu zaměřeného na produkci certifikovaných ochranných polomasek CARDAM byla výroba těsnění. Klient se potýkal s nízkou produktivitou v důsledku špatného odvzdušnění. Díky nasazení SGD ventilu se významně zvýšila produktivita výroby a výrazně klesla zmetkovitost.

Příklad aplikace technologie GIT: výroba zpětného zrcátka

Následující rozbor ilustruje, jak lze aplikací technologie GIT vyřešit dvě významné komplikace při výrobě. První problematický aspekt spočívá v rozdílné tloušťce stěn vlivem různých výstupků. Při různé mocnosti stěn dílu hrozí vznik propadlin. Další komplikací je velká tloušťka dílu v místě jeho uchycení.

Nová jehla pro vyfukování plastů

Pohyblivý plovoucí kolík s kuželovým sedlem zaručuje vysoký průtok plynu a zároveň jehle propůjčuje samočisticí schopnost, která výrazně snižuje nároky na údržbu. Vyfukovací jehly pracují v rozmezí 1-160 barů a díky samotěsnicí geometrii není nutná aplikace O-kroužků či jiných těsnicích prvků. O rovnoměrné odstranění plynů se postarají drážky na konickém sedle jehly.

Technologie vstřikování plastů s podporou plynu (GIT)

Oblast vstřikování plastů disponuje celou řadou technologií umožňujících dosáhnout požadovaného tvaru výstřiku a jeho optimální kvality. Jednou z těchto speciálních technologií je metoda vstřikování s podporou plynu (Gas-Assisted Injection Moulding (GAIM); Gas Injection Technology (GIT)) spočívající v přivedení plynu (dusíku) do jádra taveniny ve formě.

Nová koncepce kompaktních válců: V350CBR, V400CI, V450CBX

Nová koncepce kompaktních válců: V350CBR, V400CI, V450CBX Stále častěji se pro pohyb kolíků, jader a malých razníků používají hydraulické válce. Toto řešení je v mnoha případech jednodušší, rychlejší a umožňuje zmenšení celkových rozměrů formy. výšený rozsah využití hydrauliky pramení bez pochyby ze stále větší spolehlivosti válců na trhu a ze stále komplexnějších řešení, ucelených a pružných návrhů a realizací např. od firmy Vega. Nové hydraulické válce série V350CBR, V400CI a V450CBX jdou tímto směrem a doplňují tímto způsobem nabídku kompaktních válců.

Technologie SMED pro rychlou výměnu forem

Technologie SMED (Single-Minute Exchange of Die) umožňuje výměnu forem za minutu.

O-kroužky pro vysoké teploty

Firma ERMANNO BALZI dodává ke svým chladicím prvkům speciální O-kroužky z materiálu FKM vhodné pro vysoké teploty.

Robustní průtokoměry Flowise

Vysoce kvalitní průtokoměry pro vstřikování plastů. Robustní monoblok, minimum slabých míst, dlouhá životnost. To, spolu s příznivou cenou, jsou výhody průtokoměrů FLOWISE.

Automatické oddělování studeného kanálu - Almo

Oddělování studeného kanálu od výlisku, pokud má být tato operace opakovatelná není jednoduchá záležitost. proto vyvinula firma ALMO speciální ořezávací nůž pro automatické, opakovatelné oddělení studeného kanálu od výlisku s dlouhou životností a velmi příznivou pořizovací cenou.

Vzdělávání seřizovačů pomocí systému PICAT II

Dobrý seřizovač by měl být vyvažován zlatem. Dokáže rychle a správně nastavit parametry a ví co a jak nastavit, aby se chyby na výstřiku co možná nejrychleji odstranily. Umí zafixovat vstřikovací proces tak, aby byl maximálně opakovatelný, což je u sériové výroby značný bonus.